Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 02/18 w sprawie ustalenia ilości zastępców Burmistrza Mikołowa