Wnioski, postulaty i zapytania z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16.10.2018