Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze
Rynek 16, 43-190 Mikołów, pok. 1

Informacji udziela

Wydział Ochrony Środowiska
pokój nr 1, ul. św. Wojciecha 14, 43-90 Mikołów

tel. (32) 324 84 75
e-mail: piotr.ryncarz
@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt.
  2. Uchwała nr LVI/549/2022 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mikołów w 2022 roku

Wymagane dokumenty

Wniosek o skierowanie kota wolno żyjącego na zabieg sterylizacji/ kastracji/ usunięcie kleszczy/ odrobaczenie, odpchlenie/ leczenie

Opłata

brak

Sposób załatwienia sprawy

Pisemne skierowanie lub odmowa

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór osobisty lub doręczenie skierowania przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

brak