Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 9 października 2018