W dniach 1 – 7 października 2018 roku

ruszają konsultacje społeczne z mieszkańcami Mikołowa, dotyczące UchwałY w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

W związku z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 1751 / 196 / 18  z dnia 24 września 2018 roku informujemy, że rozpoczynamy konsultacje społeczne z mieszkańcami Mikołowa, w sprawie przyjęcia uchwały określającej zasady wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Z projektem uchwały można się zapoznać na niniejszej stronie oraz w Urzędzie Miasta.
Konsultacje będą przeprowadzone w formie elektronicznej – formularz do pobrania poniżej oraz w wersji papierowej – formularz do pobrania w Urzędzie Miasta.
Wypełnione formularze uprawnieni mieszkańcy mogą pobrać, a następnie złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta.
Karty wypełnione elektronicznie należy podpisać i odesłać zeskanowane na adres mailowy: um@mikolow.eu

ZAPRASZAMY DO WYRAŻENIA OPINII