Uchwała nr XXXIV/815/2013 z dnia 1.10.2013 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok