Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 17 września 2018