Wnioski, postulaty i zapytania z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18.09.2018