KOMUNIKAT

KOMISARZA WYBORCZEGO

W BIELSKU-BIAŁEJ III

z dnia 6 września 2018 r.

w sprawie miejsca, czasu i terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru

głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw

oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.