Wnioski, postulaty i zapytania z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28.08.2018