Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 20 sierpnia 2018