Interpelacja radnego Henryka Czicha w sprawie montażu większej ilości ławek na terenie miasta