Burmistrz Mikołowa
ogłasza konkurs na wybór partnera do realizacji projektu
„Elektroniczna baza dowodowa dla partycypacyjnego zarządzania rozwojem Mikołowa”
w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców
realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju