Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą komunikacji elektronicznej