Protokół z zebrania Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 15.03.2018 r.