Protokół z posiedzenia Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 9.11.2017 r.