Protokół z zebrania Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 14.09.2017 r.