Protokół z zebrania Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 8.06.2017 r.