Protokół z zebrania Rady Dzielnicy Kamionka z marca 2017 r.