Protokół z zebrania Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 9.02.2017 r