Protokół nr 4/2018/ZW z zebrania wiejskiego w Paniowach z dnia 2.03.2018 r.