Protokół nr 1/2018 z posiedzenia Rady Sołeckiej w Paniowach z dnia 30.01.2018 r.