Protokół nr 3/2017 z posiedzenia Rady Sołeckiej w Paniowach z dnia 29.11.2017 r.