Protokół nr 5/2017 z posiedzenia Rady Sołeckiej Borowej Wsi z dnia 9.11.2017 r.