Protokół nr 4/2017 z posiedzenia Rady Sołeckiej Borowej Wsi z dnia 8.09.2017 r.