Protokół nr 3/2017 z zebrania wiejskiego sołectwa Borowa Wieś z dnia 6.06.2017 r.