Wnioski, postulaty i zapytania z sesji Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22.05.2018