Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 21 maja 2018