Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 - 2020