Konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa i przyjęcia statutu