"Konsultacje społeczne ws. ustanowienia hejnału Mikołowa.

 

Informujemy, iż w związku z zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 1611/56/2018 z dnia 20 marca 2018 w dniach: 26 marca do 6 kwietnia 2018 roku trwać będą ogólnomiejskie konsultacje społeczne z mieszkańcami Mikołowa, dotyczące ustanowienia hejnału Mikołowa.

 

Zachęcamy do odsłuchania proponowanego utworu oraz przesłania opinii na jego temat.

 

Zapraszamy!"