Sprawozdania budżetowe za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.