KOMISJA RM NR 8 - REWIZYJNA - 01.03.2018 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 10 DS. SZKÓD GÓRNICZYCH - 06.03.2018 ROK, GODZ. 13:00 - temat wiodący spotkania: zaopiniowanie dodatku nr 3 do planu ruchu Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice na lata 2018-2020 oraz omówienie projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej

KOMISJA RM NR 4 DS. ROZWOJU MIASTA - 06.03.2018 ROK, GODZ. 14:30 - temat wiodący spotkania: zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek

KOMISJA RM NR 4 DS ROZWOJU MIASTA - 12.03.2018 ROK, GODZ. 15:00

KOMISJA RM NR 6 DS. SPOŁECZNYCH - 13.03.2018 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 1 DS. SAMORZĄDU - 14.03.2018 ROK, GODZ. 15:00 - temat wiodący spotkania: bezpieczeństwo

KOMISJA RM NR 7 DS. KULTURY, SPORTU, INFORMACJI I PROMOCJI - 14.03.2018 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 5 DS. OCHRONY ŚRODOWISKA - 15.03.2018 ROK, GODZ. 15:30

KOMISJA RM NR 3 DS. GOSPODARKI MIEJSKIEJ - 15.03.2018 ROK, GODZ. 17:00 - temat wiodący spotkania: gospodarka odpadami

KOMISJA RM NR 2 DS. BUDŻETU - 19.03.2018 ROK, GODZ. 15:00

KOMISJA RM NR 9 - STATUTOWA - 19.03.2018 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 8 - REWIZYJNA - 22.03.2018 ROK, GODZ. 17:00