Uchwała nr XXXI/720/2013 z dnia 28.05.2013 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Bolesława Śmiałego