Uchwała nr XXXI/716/2013 z dnia 28.05.2013 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie w rejonie ulic Braterskiej i Na Wzgórzu