Uchwała nr XXXI/699/2013 z dnia 28.05.2013 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok