Uchwała nr XXX/666/2013 z dnia 25.04.2013 w sprawie zmian w budżecie na 2013rok