Uchwała nr XXVIII/622/2013 z dnia 26.02.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2013

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr XXIX/639/2013 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.03.2013 w sprawie uchylenia Uchwały XXVIII/622/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawiezmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2013