Uchwała nr XXIX/636/2013 z dnia 26.03.2013 w sprawie uchylenia Uchwały XXVII/602/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok