Uchwała nr XXVIII/610/2013 z dnia 26.02.2013 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok