Uchwała nr XXVII/600/2013 z dnia 29.01.2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2013