Zarządzenie Burmistrza nr 026/2014 w sprawie zestawienia spraw wyszczególnionych poniżej