Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa 26.04.2023