Uchwała nr XXV/557/2012 z dnia 19.12.2012 w sprawie zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2012 rok