Uchwała nr XXIV/550/2012 z dnia 27.11.2012 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013