Uchwała nr XXIV/547/2012 z dnia 27.11.2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok