Uchwała nr XXIII/531/2012 z dnia 30.10.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mikołowie