Uchwała nr XXIII/518/2012 z dnia 30.10.2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Wschodniej