Uchwała nr XXIII/514/2012 z dnia 30.10.2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie w rejonie ul. Podgórnej