Uchwała nr XXIII/512/2012 z dnia 30.10.2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2021